Rozliczanie dotacji

Nasze biuro rachunkowe oferuje kompleksowe rozliczenie realizowanych projektów, które są współfinansowane ze środków publicznych, szczególnie koncentrując się na działaniach związanych z uzyskaniem dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej.

Coraz więcej firm korzysta z możliwości wsparcia, jakie są oferowane w ramach działań Unii Europejskiej. W ramach dotacji każdy przedsiębiorca ma obowiązek rozliczyć się z faktycznie wykonanych zadań oraz odpowiednio je udokumentować. Nasze biuro rachunkowe realizuje proces sprawozdawczości i dokumentowania wszystkich wykonanych etapów i zadań, w tym przede wszystkich poniesionych kosztów. Ma to na celu rozliczenie się z odpowiednimi jednostkami zgodnie z obowiązującym prawem. W ramach usługi m.in. sporządzamy zestawienia wydatków, wniosków o płatności zaliczkowych, pośrednich i końcowych, monitorujemy przebieg rzeczowo-finansowy, doradzamy z zakresu umów z podwykonawcami, personelem i kontrahentami, a także realizujemy ewentualną procedurę aneksowania umowy o dofinansowanie.