Pełna księgowość - księgi handlowe

Prowadzenie ksiąg handlowych wymaga od przedsiębiorcy nie tylko znajomości prawa, ale również dużego zaangażowania, jest to jednoznaczne z większą ilością obowiązków. Pełna księgowość dotyczy spółek handlowych, w tym spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych, a także spółek jawnych i partnerskich oraz osób fizycznych. Nasze usługi księgowe w ramach prowadzenia pełnej księgowości obejmują:

  • Ewidencję operacji handlowych
  • Ewidencję zakupów i sprzedaży VAT, a także środków trwałych
  • Opracowanie polityki rachunkowości firmy
  • Sporządzanie wszelkiego rodzaju sprawozdań finansowych i zeznań podatkowych
  • Wszystkie działania, które są wymagane w celu odpowiedniego wywiązania się z ustawowych obowiązków podatnika

Co więcej,usługi księgowe przewidują rozliczanie podatku dochodowego PIT, a także konsultacje z zakresu prawa podatkowego i propozycja ewentualnych zmian w prowadzeniu księgowości dla firmy wynikająca ze zmian w prawie czy też polityki firmy.