O firmie

Jako Twoja kancelaria podatkowa - chcemy zrozumieć jakie masz prawdziwe potrzeby biznesowe i wspólnie ukształtować współpracę tak, aby informacje, które od nas otrzymasz pozwalały osiągać cele, które sobie wyznaczysz.

Kancelaria posiada certyfikat księgowy nr 49742/2011 potwierdzający kwalifikacje niezbędne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Jako że prawo podatkowe jest gałęzią, którą cechują najczęstsze zmiany i wysoki stopień skomplikowania utrudniające prawidłową wykładnię przepisów, i w istotny sposób zwiększające ryzyko prowadzonej działalności – posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, które pozwala chronić naszych Klientów, przed ewentualnymi niekorzystnymi konsekwencjami, w przypadku popełnienia błędów w księgowaniu.

Nasze biuro pracuje na licencjonowanym oprogramowaniu Comarch jak również udostępnia swoim klientom proste narzędzie do wystawiania faktur.

Zaangażowanie to podstawa naszej pracy z klientami. Zapraszamy do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą.