Uproszczona księgowość - karta podatkowa i KPIR

Prowadzenie księgowości uproszczonej skierowane jest do małych i średnich firm. Zgodnie z obowiązującym prawem nie w każdym przypadku księgowość musi być prowadzona na zasadach ogólnych. Dotyczy to osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskie i spółdzielni socjalnych w momencie, kiedy ich przychody ze sprzedaży towarów za ubiegły rok obrotowy nie przekroczyły 2 000 000 euro.

Usługi księgowe dla małych i średnich firm obejmują:

  • Prowadzenie ewidencji podatkowych
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
  • Przygotowywanie rocznych deklaracji podatkowych
  • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy
  • Prowadzenie rejestru zakupu i rejestru sprzedaży VAT
  • Sporządzanie deklaracji VAT
  • Reprezentację w Urzędzie Skarbowym, a także podczas kontroli podatkowych
  • Sporządzanie deklaracji ZUS i reprezentacja klienta podczas kontroli ZUS

Istnieją 3 podstawowe formy księgowości uproszczonej. Są to: karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany i książka przychodów i rozchodów. W ramach konsultacji doradzimy przy wyborze najodpowiedniejszej dla Państwa działalności.