Kadry i płace

Nasze biuro rachunkowe w ramach współpracy z firmami oraz organizacjami zajmuje się obsługą kadrowo-płacową, aby maksymalnie odciążyć przedsiębiorcę z obowiązków, które w firmie są najczęściej przypisane dodatkowemu działowi kadr. Dzięki temu mogą Państwo zrezygnować z zatrudnienia dodatkowych pracowników i tym samym zoptymalizować koszty firmowe.

Kadry i płace obejmują prowadzenie spraw pracowniczych, a także bieżącą kontrolę terminów z tym związanych. Obsługa kadr i płac musi być prowadzona z zachowaniem wyjątkowej staranności oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oferujemy:

  • Sporządzanie list płac i zakładanie akt osobowych
  • Przygotowanie umów o pracę, a także umów zleceń i o dzieło
  • Prowadzenie rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych, a także składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zatrudnionych osób,
  • Sporządzanie deklaracji - PIT-4R, PIT-11, IFT-1, PIT-40
  • Prowadzenie kart przychodów pracowników i sporządzanie świadectw pracy
  • Wystawianie zaświadczeń wszelkich zaświadczeń dla pracowników związanych z wynagrodzeniem i zatrudnieniem