Listy płac

Lista płac stanowi zestawienie wszystkich wypłaconych wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na podstawię umowy o pracę. Jest ona tworzona każdego miesiąca i na jej podstawie wypłacane jest wynagrodzenie. Biuro rachunkowe w ramach obsługi kadrowo-płacowej zajmuje się sporządzaniem list płac, a więc odciąża z tego obowiązków przedsiębiorcę czy też pracownika oddelegowanego do tej czynności. Listy płac niekiedy sporządzane są częściej niż raz w miesiącu, dotyczy to sytuacji wypłaty premii czy też wyrównania lub odszkodowania. Biuro rachunkowe Equales zajmuje się wszystkimi działaniami, jakie są z tym związane, uwzględniając wszystkie terminy, wymagania zawarte w ustawach oraz zmieniające się często prawo.