Europejskie wezwania do zapłaty

Europejskie wezwanie do zapłaty to nakaz, który wydawany jest we wszystkich państwach będących członkami Unii Europejskiej, wyjątek stanowi Dania. Jego sporządzenie pozwala wierzycielowi dochodzić roszczeń w trybie uproszczonym, umożliwia ściągnięcie pieniężnych należności od zagranicznego dłużnika wyłączając z procedury konieczność przeprowadzania jakichkolwiek działań pośrednich.

Procedura opiera się na stosownych formularzach, a postępowanie może przebiegać w drodze elektronicznej. Z powodu coraz częściej podejmowanej współpracy z zagranicznymi kontrahentami pojawia się większa ilość sytuacji, kiedy wierzyciel nie otrzymuje stosownych należności za wykonane usługi. Nasze biuro rachunkowe pomaga klientom w sporządzeniu stosownego dokumentu, a także sprawuje nadzór nad przebiegiem całej sprawy. To niewątpliwe ułatwienie dla europejskich przedsiębiorców, którzy jednak, aby otrzymać należność muszą poprawnie sporządzić wezwanie. Nasze wsparcie pomoże Państwu skutecznie dopełnić formalności z tym związanych i w możliwie jak najkrótszym terminie otrzymać należność.