Zusy

Usługi kadrowo-płacowe świadczone na obszarze ubezpieczeń społecznych. Nasze biuro podatkowe troszczy się o sprawy klienta względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zakres naszych działań obejmuje:

  • Zgłaszanie i wyrejestrowanie do/z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników.
  • Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych, jak ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA.
  • Przygotowanie rocznych raportów ZUS RMUA.
  • Sporządzanie dokumentów płatniczych, które dotyczą rozliczeń z ZUS, a także dokumentacji nawiązujących do wypłat świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, w tym wnioski o wypłatę zasiłku, świadczenia rehabilitacyjnego i zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.

Ponadto, biuro podatkowe zajmuje się sporządzaniem dokumentu o przychodach zatrudnionych i prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą rencistów i emerytów, a także wniosków o wydanie A-1 i dokumentów z roczną w celu ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA.