Konstytucja Biznesu 2018

05 cze 2018

Jedną z wprowadzonych zmian jest tzw. ulga na start dla rozpoczynających działalność przedsiębiorców. Stanowi to zachętę dla przedsiębiorców podejmujących działalność gospodarczą po raz pierwszy lub ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia.


Na czym polega ulga na start?

Wprowadzone prawo polega na zwolnieniu z opłacania składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne ZUS przez pierwsze 6 miesięcy od dnia podjęcia pierwszej działalności gospodarczej lub ponownie po upływie 60 miesięcy od zakończenia ostatniej. Termin ten jest liczony od faktycznego momentu rozpoczęcia wykonywania działalności, tzn. podjęcia pierwszej czynności w obrocie gospodarczym. Zgodnie z konstytucją, termin na zgłoszenie się do obowiązkowych ubezpieczeń przez przedsiębiorcę, wynosi 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności.

Przedsiębiorca przez ten okres obowiązany jest do płacenia jedynie składki zdrowotnej do ZUS. Ponadto, przedsiębiorca spełniając określone warunki, po upływie 6 miesięcy, może skorzystać przez kolejne 2 lata z tzw. małego ZUS-u. Oznacza to, że przy obliczaniu podstawy do naliczania składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorca uwzględni 30% najniższego wynagrodzenia brutto.

Niestety obowiązkowa składka zdrowotna

Na kwotę składek ubezpieczeniowych wpłacanych do ZUS składają się:

  • składki na ubezpieczenie społeczne (składka emerytalna, rentowa, chorobowa i wypadkowa),
  • składka na Fundusz Pracy (nie dotyczy małego ZUS-u czyli opłacających 30% od podstawy najniższego wynagrodzenia brutto),
  • składka zdrowotna.

Zwolnienie wynikające z nowych przepisów odnosi się jedynie do składek na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy. Zwolnienie to nie dotyczy składki zdrowotnej. Nowy przedsiębiorca jest zatem zwolniony ze składek społecznych – musi jednak opłacić składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

W roku 2018 składka zdrowotna wynosi 319,94 zł. Składkę tę możemy odliczyć później od podatku w prawie pełnej wysokości.

Ograniczone uprawnienia

Przedsiębiorca korzystający z „ulgi na start” nie może wliczyć powyższych 6 miesięcy do okresu branego pod uwagę podczas wyliczania wysokości świadczeń emerytalnych czy rentowych, jak i nie może otrzymywać zasiłku chorobowego. Może to jednak stanowić ogromne ułatwienie dla tych przedsiębiorców, których firmy dopiero rozwijają się.

Skorzystanie z ulgi na start zależne jest tylko i wyłącznie od woli przedsiębiorcy, który może dobrowolnie z niej zrezygnować poprzez dokonanie zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych.

Powrót